Menu Zavřeno

ENERGIE BAREV

Vesmír na webu o štěstí
Vesmír a barvy

Vše ve Vesmíru vibruje.
Vše na nás působí svojí jedinečnou energií a nenávratně nás ovlivňuje.
MIMO JINÉ I BARVY

Tulipány na webu o štěstí
Tulipány štěstí

A MY VÁS NAUČÍME, JAK VYUŽÍT BARVY VE SVŮJ PROSPĚCH


CO JE VLASTNĚ BARVA?
Barva je projevem světla o různé vlnové délce. Její elektromagnetické záření proniká do těla kde působí na konkrétní orgány, čímž ovlivňuje naši fyzickou, duševní a emoční stránku.

VIDITELNÉ SPEKTRUM:
Viditelné spektrum (nepřesně Barevné spektrum) je paleta barevných odstínů o různé vlnové délce.
Nejdelší vlnovou délku má sytě červený odstín (760 nanometrů), nejkratší sytě fialový odstín (360 nanometrů). Delší záření (infračervené), ani kratší (ultrafialové) nejsou lidským okem viditelné. Přesto, jak všichni víme, mají na naše zdraví velký dopad.


Viditelné spektrum barev
Viditelné spektrum

Barvy nás ovlivňují celý život. Mají vliv na naši náladu i na rozhodnutí, která činíme. Jak ale využít barvy ve prospěch našeho zdraví a životního štěstí?
Toto a mnohem více se dozvíte na zcela ojedinělém kurzu, který jinde nemáte možnost absolvovat.Abyste se mohli našeho kurzu Barvami ke Štěstí zúčastnit,
potřebujete si kladně odpovědět na tyto 3 otázky:

  1. Jsem přístupný (a) novým věcem?
  2. Jsem připraven(a) na sobě pracovat?
  3. Mám standardní cit pro barvu=netrpím barvoslepostí? 

Pokud jste si na všechny tři otázky odpověděly „ANO“, pak Vás s radostí uvítáme na našem kurzu. Více podrobností o kurzu se dozvíte zde

Pro objednání kurzu pomocí kontaktního formuláře přejděte sem.


Pár dalších příkladů o moci barev:

  • dle vědeckých pokusů i nevidomému člověku stoupne tělesná teplota po čase stráveném v červeně vymalované místnosti. Naopak v modře vymalovaném pokoji se jeho tělesná teplota sníží. 
    To vše i přesto, že slepý člověk barvy nevidí. Důvodem je, že barevné vibrace působí na celou naši tělesnou schránku (nejen na kůži a vnější povrch, nýbrž vibrace prostupují celou konstitucí)
  • poté, kdy byl anglický most sebevrahů Blackfriars Bridge přetřen na zeleno (zelená je barva života) počet sebevražd výrazně klesl
  • zelená barva, která se nachází přesně uprostřed viditelné spektra (560 nanometrů) dokáže při delším působení zlepšit vidění člověkaChcete-li se objednat na kurz Barvami ke Štěstí, kontaktujte nás.

Jako bonus si z našeho kurzu odnesete výukový manuál – freevideo zdarma. Nemusíte se tedy bát, že byste své nově nabyté znalosti zapomněli.

Barvy mohou hrát významnou roli i při různých druzích masáží

Pro ukázku psychosomatických souvislostí se podívejte na instagram energie_vesmiru

Příklady barev:

Červená

Je žhavým odstínem barevného spektra, znamená extrémní emoce: teplo, zlost, vzrušení, sílu, dynamiku, lásku, vášeň, oheň, krev, boj, agresi, bitvu.
P
rotože je červená emocionálně nejintenzivnější barvou, zvyšuje lidský metabolismus, respirační rychlost a krevní tlak. Má velmi vysokou viditelnost, protože disponuje nejdelší vlnovou délkou a tím nám připadá ze všech barev nejblíže. To je také důvod proč stopky, brzdové světlomety a požární zařízení jsou obvykle namalovány červeně. S tím také souvisí její použití k označení nebezpečí (značení vysokého napětí, semafory, dopravní stopky).

V dějinách reprezentuje pompéznost a okázalost, království, majestátnost a triumf. Často je spojována s násilím a krveprolitím.


V heraldice symbolizuje odvahu. Je to barva objevující se v mnoha národních vlajkách.

Využití v reklamě

V reklamě má červená barva vyvolávat impulsivní nákup. Jak již víme z její vlnové délky, přináší text a obrázky do popředí. Používá se k povzbuzení lidí k rychlému rozhodování; je to dokonalá barva pro tlačítka „Koupit“ nebo „Klepněte sem“ na internetových bannerech a webových stránkách.
Rovněž se v reklamě využívá její erotické stimulace (červené rty, červené nehty).  Tato barva se přirozeně spojuje s energií, takže je vhodná při propagování energetických nápojů, her, automobilů a dalších předmětů souvisejících se sportem, dynamikou a vysokou fyzickou aktivitou – automobily, sportovní oblečení či náčiní.

 
Přidružené významy
Typ osobnosti: Cholerik
Astrologické znamení: Štír

Použití v literatuře či lidovém rčení:
Vztek: „zrudl vzteky“, „zbrunátněl rozčílením“

Obecně lidé upřednostňující červenou barvu disponují odvahou, impulzivním rozhodováním, touhou po akci a fyzické aktivitě. Touha po nových impulzech se projevuje i ve vztazích, proto je tu větší riziko nevěry a rozbití starých citů pro nové.

Je zde rovněž tendence rychle odsoudit okolí a chovat se více emocionálně, než rozumově. Zkrátka nejdřív jednat, potom myslet.

Související barvy

Šarlatová: barva, vášně, agresivity, sexuality.
Světlá červená:
představuje radost, hravost, vášeň, citlivost a lásku.
Růžová: znamená romantiku, lásku, přátelství a submisivitu. Označuje ženské kvality a pasivitu.
Tmavě červená (až vínová): skrývá v sobě energii, vůli, vztek, hněv, vůdcovství, odvahu, touhu, nekompromisnost a zlost.
Červeno-hnědá: je spojena se zralostí, sklizní a pádem.
Fuchsiová: spojuje romantiku růžové a vášeň červené. Smyslná barva přitahující pozornost a podněcující představivost. Nazývaná též chladná růžová kvůli podílu
modré barvy. Barevným složením se jedná o zesvětlený purpur.
Purpurová: královská barva symbolizující důstojnost, vznešenost, moudrost, spravedlnost a   klidnou   sílu.  Oproti   agresivnější   červené   evokuje   rozvážnější   jednání s ochotou k příměří a celkové harmonii.
Podíl  modré  dodává  purpuru  ve  srovnání  s čistě červenou  stabilitu  a  vyšší důvěryhodnost.

 

Zelená

Je symbolem přírody. Představuje život, svěžest, naději, stagnaci, ale i štěstí. Záleží jako u všeho na odstínu. Zelená působí dojmem světla, chladu a vlhka. Jako barva asociující podmínky vhodné k přežití navozuje pocity klidu, míru a bezpečí. Navrch podporuje kreativitu.
Léčivá síla zelené byla využívána již starými Egypťany a Římany, dnes uplatňujeme její hojivé účinky v nemocnicích prostřednictvím barvy stěn a uniforem personálu. Ověřené jsou její pozitivní účinky ke zlepšení vidění. 

Využití v reklamě

V reklamě se zelená využívá při prodeji výrobků a služeb spojených se zdravím, bezpečím a přírodou – v lékárnách, ve zdravé výživě nebo při prodeji ekologicky šetrných výrobků.

Tmavší zelená je spojená se světem financí a slouží k propagaci bankovních služeb. Mimochodem bylo zjištěno, že čím méně je člověk obklopen zelenou barvu, tím více trpí představou, že mu chybějí peníze.
Z negativních vlastností zelená značí neochotu ke změně, stagnaci, rigiditu, žárlivost, chamtivost.


Zelená se svojí vlnovou délkou nachází přesně uprostřed barevného spektra, což také může hrát důležitou roli v jejím, pro oči příznivém, působení.

 
Přidružené významy
Typ osobnosti: Flegmatik
Astrologické: Býk


Použití v literatuře či lidovém rčení:
Závist (žárlivost): „zezelenal závistí“
Nezkušenost: „byl to zelenáč“

Lidé upřednostňující zelenou nad ostatními barvami bývají přirozenými bytostmi s pevnými kořeny (rodina, původ, domov) netoužící po bezhlavé změně. Jsou obdařeni trpělivostí, houževnatostí a vytrvalostí a jsou připraveni bojovat za svoje zvyky. Vlastní ekonomická a životní úroveň pro ně hraje důležitou roli a proto soustavně pracují na jejich vylepšení. Rovněž mají potřebu dělat dojem na ostatní.

Související barvy

Tmavě zelená je spojena s penězi, ambicemi, chtivostí a žárlivostí.
Žlutozelená: jako barva uvadajících rostlin může signalizovat nemoc a slabost. Pozor tedy na tuto tenkou hranici.
Aqua a tyrkýs: chladná  a  osvěžující  barva  dálek,   hloubky  a  nekonečného prostoru. Symbolizuje  čistotu  a  sterilitu,  proto  je  vhodná
k propagaci čistících prostředků. Aqua je mírně modřejší varianta tyrkýsu. 

Olivově zelená: barva míru, zároveň však barva vojenských uniforem. Druhý
způsob  použití  má  však  ryze praktický důvod – maskování.
Světle zelená: jemná, chladná, uklidňující, nerušivá. Coby pastelový odstín je vhodná jako doplněk k sytějším a tmavším odstínům chladných barev. 
Jarní zelená: ač patří do chladného spektra, jedná se v zásadě o optimistický odstín. Vitální, stimulující příjemnou aktivitu a touhu po poznání nového. Barva růstu, naděje, štěstí, přátelství a znovuzrození. Dodává klidnou energii, léčí mysl i tělo. Je symbolem jara.
Podporuje růst. Barva přizpůsobivosti, podřízenosti, života a vztahů.
Khaki: je neodmyslitelně spojena s armádou. Barva vytrvalosti, odolnosti, poslušnosti a netvořivosti.

Význam zbývajících barev a mnoho dalšího se dozvíte na našem kurzu…